Home>News>Synaesthesia - Talented Young Artists Exhibition

Synaesthesia - Talented Young Artists Exhibition

Sponsored by China International Culture Association

Organized by CIEA·BA Exhibition Co., Ltd

Soka Art Center,Beijing

Co-produced by Dong Yi, Xiao Fuyuan

Exhibition Director: Li Caiyun

Coordinator: Li Yanling

Curator:  Wang Dongdong,  Zhang Lihao

Visual Designer: Liu Ting

Artists: Chen Jieqiang, Chen Shaoyan, Diao Wei, Ding Kai, Fan Anxiang, Geng Yini, Gu Benchi, Huang Baixun, Lai Yizhi, Li Chenchen, Li Hua, Li Zhengxun, Lin Baoling, Liu Lijuan, Peng Huiting, Song Yulin, Tong Dazhuang, Wang Dingchao, Wu Dawei, Xie Wangzi, Xie Lisi, Yang Xun, Yin Dingcai, Zhang Ruoyun, Zhang Zhizhong, Zeng Shenghui, Zhou Jinhua

Opening Ceremony: 14:30PM, 9th August 2014

Gallery Times: 9th August – 27th September 2014

Venue:  Soka Art Center,Beijing (100m to the West of Creative Square) 798 ART District, No.2 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing