Home> Exhibition >Art Bridges Cultures (ABC) --China Young Artists Project (CYAP) Exhibition @ Austrian Embassy

Art Bridges Cultures (ABC) --China Young Artists Project (CYAP) Exhibition @ Austrian Embassy

Exhibition Dates: 2013.11.14 - 2013.11.30

Exhibition Venue: Austrian Embassy

Exhibition Address: No.5, Xiu Shui Nan Jie, Chaoyang District, Beijing

Participating Artists: Dingcai Yin, Xin Zhou, Binyuan Li, Na Tao, Jiaru Li, Shengzhe Ma, Weixiang Lin, Runsheng Gao, Yuanhe Cai, Liang Gu, Dazhuang Tong, Keran Zhu, Ge Yin, Anxiang Fan, Lina Ma, Han Ren, Changyong Zhou, Wei Diao, Ruilin Wang, Jiansheng Zhou, Fei Liu, Wenjia Ye (In No Particular Order)

Hostde by: Austrian Embassy, China Young Artists Project (CYAP)